VIA Tours logo

Reinhardt Aarsheim, tidl. Social Media Manager

“Valen-Utvik innehar en meget god faglig tyngde i emnet sosiale medier, i tillegg til bred teknisk kunnskap om markedsføring i aktuelle kanaler. Valen-Utvik har alltid vært meget fleksible i forhold vår markedsplan, og de er flinke med fordelingen av egne ressurser i forhold til vårt behov. Valen-Utvik er en meget god støttespiller i en verden av sosiale medier som stadig er i endring.”