VistiDenmark logo

VisitDenmark v/Julie Ryland

“Astrid er en engasjert, tydelig og inspirerende foredragsholder, men mest av alt så er hun en god rådgiver. Istedet for å snakke til, så snakker hun med de holder foredrag for, og på den måten blir både tema, innhold og budskap tilpasset mottaker. Hun er uformell i ordets beste betydning, uten at det går på kompromiss med kvalitet, tyngde og erfaring. Hun brukte tid på å sette seg inn i vår arbeidssituasjon og utfordringer, noe som gjorde workshop og foredrag relevant for alle, og resulterte i konkrete verktøy og endringer som kunne iverksettes umiddelbart.”