Vi profesjonaliserer VU!

Nå er det er tid for å step it up for VU – for det er vi klare for! Med May og Agneta på plass som stabile og stødige freelance-bautaer, med Tuong-Vy som praktikant sammen med oss noen uker, med potensielt nye freelancere på vei inn, med nye kunder som banker på døren, med bedre prosesser og rutiner internt og med behov for å gjøre ting på stadig bedre måter, mener jeg vi nå både er klare for, og ser nødvendigheten av, å bli enda mer profesjonaliserte!

Valen-Utvik funker bra – det må vi gjøre bedre!

Vi har gjort ulike strategiske vurderinger den siste tiden,  blant annet gjort en avtale om å bli Hubspot partner, fått fast kontaktperson hos Facebook (som gjør at vi kan step it up på annonseringsfronten og vi  involveres stadig i prosesser som er større og mer komplekse, og som involverer andre byråer / flere kontaktpersoner hos kundene våre. På bakgrunn av dette har vi derfor et behov for en enda tydligere intern fordeling av ansvar og oppgaver, samt at vi har et behov for å være trygg på at vi leverer det vi skal, når vi skal, og aller helst; på et nivå som ligger over det som forventes. Med tryggheten om dette etablert som hverdagen vår, kan vi takke ja til flere nye utfordringer for VU – både med hensyn på nye, spennende kunder, nye oppgaver for eksisterende kunder, utvidede ansvarsområder hos kunder osv.

VUer i intern workshop
VUer i intern workshop

Disse endringene og skiftet av fokus som vi nå skal gjennomføre i VU, tenkte vi kanskje kunne være til nytte eller inspirasjon for noen flere, så derfor deler vi i denne bloggposten hva dette betyr for oss. Vi har systemer og rutiner som fungerer godt i dag, men vi er alltid på jakt etter å justere og endre slik at vi hele tiden sikrer læring, effektivitet og mest mulig rom for kreativitet på vegne av våre kunder. Vi har derfor definert to områder som vi nå presiserer og tydeliggjør internt, og det er som følger;

Verktøy

 

 • Timely

  Registrere tiden så detaljert vi klarer (per kunde) mhp oppgaver vi gjør i Timely – fra dag til dag, og også markere interntid som VU internt.

 • Google Docs

  Kontinuerlig oppdaterer innholdsplanene for kundene våre, og ha skissen til innholdsplaner for minst 1-2 uker frem i tid (med mulighet for å være fleksibel der det trengs). Om det er noe som legges ut / ikke legges ut skal planene kontinuerlig oppdateres med reell produksjon. Alle poster skal leses av to personer før publisering.

 • Zendesk

  Dette systemet er navet i vår dialog med og om kundene våre, og her samles alle henvendelser fra Facebooksidene vi administrerer, mailer fra kundene og oppgaver vi lager selv. Alle VUere skal til enhver tid ha oppdaterte oppgaver i Zendesk, med rett dato for når oppgaven faktisk skal være gjennomført (noe som betyr at vi ikke skal ha oppgaver som ligger med veldig gammel dato).

 • Dropbox

  Alle ansatte skal bruke Dropbox som fast lagringssted for alle våre kunder, helt konsekvent. Alt som lastes ned fra bildebanker, tas av bilder på fotooppdrag, hentes fra nett o.l., skal lagres i respektive kundemapper i Dropbox, tydelig merket med tidsperiode / oppdrag / tema, slik at det er tilgjengelig for alle involverte.

 • Slack

  Alle VUere skal bruke Slack til alt av internkommunikasjon oss i mellom, fordelt på riktig #channel / kunde. Vi strukturerer dialogen oss i mellom på ulike relevante channels (eksempelvis #kundenavn, #interndialog, #bilder, #kampanjer, #haster o.l.). På sikt er målet at vi også skal lage egne Slacks som vi deler med relevante personer hos kundene våre, og på den måten får redusert unødig bruk av epost oss i mellom, få orientert relevante personer hos kundene om jobben vi gjør osv.

Dette var de praktiske verktøyene vi bruker i hverdagen (i tillegg til at vi er medlemmer i ulike Facebook-grupper, både internt hos kunden og internt for VU), men vi har også et ønske om å stramme inn fokus og yte enda bedre i den daglige innholdsproduksjonen på våre kunders vegne også. Ja, og så har vi ambisjoner om å bli mye bedre på innholdsproduksjon på VUs vegne også 🙂 Dette er våre hovedpunkter for innholdsproduksjonen vår fremover;

 

Innhold

 

 • Facebook og Instagram

  Vi ønsker å heve vår standard for innholdet vi produserer for kundene våre i disse kanalene, og trenger å stadig tenke kreativt og nytt. Det er lett å lene seg tilbake på gamle laurbær og tro man har fasiten basert på tidligere virale poster. Men, det eneste vi vet sikkert om innholdsproduksjon i sosiale medier, er at om du tror du har fasiten på hva som fungerer best og hva som er ‘riktig’, så har den sannheten akkurat forandret seg. Vi skal derfor jobbe etter ‘Den gyldne vurdering’: “Er dette fortalt på en interessant måte? Skaper dette verdi og for hvem? Kan dette gjøres mer kreativt eller mer overraskende?”

 • Dialog

  Vi skal følge opp postene våre mye bedre enn vi gjør per i dag – både i kommentarfeltet på Facebook og på Instagram. Vi vet at følgerne som føler seg sett og hørt, gjør at andre følgere melder seg inn i dialogen og engasjementet går opp. Erfaringsmessig er dette spesielt viktig når man har en ny / liten side, men det er ekstremt viktig at dette ikke slappes av på selv om man jobber med sider som snart har 100.000 følgere. Det skal ikke mye dårlig arbeid til før Facebook straffer oss med dårligere rekkevidde via sine algoritmer, så det gjelder å aldri være lat og for fornøyd med seg selv. For å lykkes på Instagram må man i tillegg til å svare i kommentarfeltet på egne poster, også surfe rundt på relevante profiler og hashtags. Vår hovedregel for oppfølging av dialog, er at hver enkelt VUer følger opp sine egne poster. På den måten vil vi sikre at rett person har som ansvar å sørge for at dialogen flyter lett og gjør det nødvendige for at posten har mulighet til å leve lenge i Facebooklandet.

 • Planlegging og gjennomføring

  Vi må alltid være så ajour med vår innholdsproduksjon, at vi faktisk er godt i forkant. Kunder som skal ha to eller flere poster per dag, skal få poster timet på tidspunkt i god tid før de skal ut, slik at vi har god margin på å få lest over poster for hverandre. Vi skal også alltid være bevisst når på døgnet poster legges ut, slik at vi gjør vårt for å gi posten størst mulig rekkevidde.

 • Utvidet rekkevidde

  Kan vi tenke kreativt og nytt mhp rekkevidde og spredning av postene våre, spesielt når vi blogger på vegne av våre kunder? Om vi blogger om personer / bedrifter / temaer som har profiler / sider i sosiale medier, kan og bør vi kontakte disse for å tipse dem om innlegget vårt og oppfordre til deling om de synes det er bra. Det er naturligvis viktig at det vi bedriver ikke er spam, og at innholdet vårt er godt, men med det som utgangspunkt kan mange oppleve å få tilbud om å dele godt, relevant innhold med sine følgere, som veldig positivt. NB! Mette Bugge, sportsjournalist i Aftenposten, er ekspert på akkurat dette, og straks hennes foredrag på Kommunikasjonsdagen 2016 legges ut online, lenker vi det opp her til inspirasjon og nytte for dere alle.

 • Innholdsproduksjon for Valen-Utvik

  Vi ønsker at alle VUere bidrar til at VU leverer bra innhold på egne vegne i alle relevante kanaler. Vi har naturlig nok tilstedeværelse i de fleste kanaler, men web / blogg, Facebook, Instagram, Snapchat (valenutvik), Pinterest, Twitter og LinkedIn er kanalene vi ønsker å dele stadig mer på. Vi har nå egen innholdsplan for VU, hvor alle VUere står fritt til å komme med innspill og tanker, og det opprettes også egen channel for #VU_innhold på Slack, hvor alle tips og tanker kan legges ut. Det viktigste er at vi deler, deler, deler – av det vi kan, av det vi tror på, av verdiene våre, av kundehistoriene våre. Dette vil vi gjøre fordi det er en god måte til å stadig lære bedre og mer selv, men også fordi vi  håper dette kan bidra til nytte og verdi for kunder, andre selskap og for bransjen som helhet. Vi tror på at verden blir et bedre sted å være, på en mye raskere måte, om alle deler mer (Astrid snakker en del om dette i sitt foredrag om Karma i sosiale medier på Social Media Days).

 

Disse punktene her gjelder for alle VUene, fast som freelance som praktikant, og det vil gjelde eventuelle folk vi kommer til å jobbe med i fremtiden. Dette vil gjelde hele tiden, fra og med nuh – og helt til vi finner enda bedre måter å gjøre ting på. Vi har klokketro på at kontinuerlig utvikling er viktig, og er klare!

Kjenner du noen du tror dette kan være nyttig for? Del gjerne videre!
Har du noen tips til ting vi kan gjøre eller tenke på, for å heve nivået enda noen hakk? Fortell ivei!

Vi er klare – let’s go!

Workshop – for intern utvikling i sosiale medier

Vi i Valen-Utvik leverer ulike tjenester innen sosiale medier til bedrifter av ulike størrelser. Vi er antakelig mest kjent for at vi drifter ulike selskap sine profiler i sosiale medier – det vil si at vi er kundenes stemme i sosiale medier. Det ikke alle vet, er at vi også jobber med strategiutvikling, rådgivning, kampanjer og prosjekter, samt holder foredrag, kurs og workshops.

I dette blogginnlegget deler vi noen av våre tips til hvordan man kan strukturere opp en god workshop for å heve standarden og utvikle seg videre innen sin innsats i sosiale medier, enten man ønsker å bruke eksterne deltakere i sin workshop eller gjennomføre alt internt.

Foredrag / workshop for First Hotels i København
Noen workshops kombinerer vi med et inspirasjonsforedrag eller et generelt kurs først, før vi diskuterer
problemstillinger i mindre grupper og presenterer. Som her for First Hotels i København.

 

Vi synes det er veldig givende å jobbe på workshop-metoden, og vi får hyggelige tilbakemeldinger på workshopene vi arrangerer. Her skal vi dele noen av våre tanker, tips og prinsipper til hvordan vi strukturerer opp en slik workshop. Kanskje du vil arrangere en workshop selv i din organsiasjon, for å utvikle dere videre innen sosiale medier – og trenger noen tips på veien? Les da videre 🙂

Hva er egentlig en workshop? Hvordan foregår dette, og hva slags utfall kan man forvente?

Hvor lang tid bør man sette av til en workshop?

I en workshop jobber man strukturert med utvalgte prosjekter eller temaer for den enkelte bedriften, og gjerne sammen med flere ressurspersoner på tvers av de ulike avdelingene internt. Noen ønsker å inkludere eksterne personer i sine workshop, og det er her vi i VU kommer inn, men man kan naturligvis også arrangere workshops helt uten eksterne folk. Vi setter oftest av en halv- eller hel dag til en workshop, og selv om man kan bruke kortere tid, opplever vi at man fort trenger et minimum av 3 timer for å få gjennomført en god workshop.

Dette for at man skal få tid til å være innom alle de ulike fasene av en workshop; 1) gjøre seg en status av situasjonen nå, 2) kreativ idédrodling, 3) strukturere informasjon og innholdsproduksjon, 4) fordele ansvar og oppgaver videre. Skal man jobbe med store temaer eller prosjekter, er det naturligvis mulig å dele dette opp workshopen over flere dager.

Foredrag for Social Media Days - workshop
Noen workshop er i tilknytning til andre, større arrangement, som her for Social Media Days 2013.

 

Hvilke hovedtemaer vi inkluderer i en workshop;

1. Gjennomgang av status quo

Kall dette gjerne spørretimen, for her handler det om å få mest mulig informasjon på bordet. Hvor er vi i dag – i hvilke kanaler og på hvilket nivå? Hvordan fremstår vi i de ulike kanalene? Hva er firmaets allerede identifiserte erfaringer, muligheter og utfordringer i sosiale medier? Hvilke muligheter vil vi utforske? Vi går gjennom kanalene dere er i, og finner nytten i de kanalene man bør være. Hvilke avdelinger og personer er involvert i innholdsproduksjon i sosiale medier? Hva ønsker vi å oppnå med hver enkelt kanal, og hva kreves for å nå dette?

2. Kreativ idédrodling

Her gjelder det å legge bort “men…”, “nei” og “det går ikke” – her skal idéer kastes opp i luften, med forutsetningen om at alt er mulig, ressursene er ubegrensede og tiden rekker til alt man vil. Hva slags historierer har dere å fortelle i sosiale medier? Hvordan kan dere skape verdi for deres følgere? Hva slags kunnskap besitter dere, som kan deles med deres følgere? Hvilke områder av deres organisasjon ønsker dere å fortelle mer om? Hvordan kan dere få deres merkevare til å få vist sin personlighet i sosiale medier?

Workshop med blogging som tema
Noen workshop arrangerer vi med et helt konkret bestemt tema, som her for Schjærven Reklamebyrå
– hvor tema var blogging for bedrifter.

3. Struktur av innholdsproduksjon

Etter å ha fått alle idéene opp i luften, handler det nå om å strukturere idéene og innholdet i denne fasen. Her er det viktig å ha definert i forkant hvilke mål man har for sin tilstedeværelse i sosiale medier, hvilke effekter man ønsker å oppnå og hvilken rolle man ønsker å ha for sine følgere. Med dette i bakhodet, går man gjennom alle idéene og ser nærmere på hvilke idéer som best kan sørge for at nevnte mål oppnås.

Ofte i en hver bedrift, har ulike ansatte/avdelinger, ulike ønsker og behov for hvordan virksomheten skal fremstå i sosiale medier. Sosiale medier-tilstedeværelsen er ofte drevet av enten en markedstankegang, en salgstankegang eller et ledelsesperspektiv, alt avhengig av hvem som først initierte virksomhetens tilstedeværelse i disse kanalen. En ildsjel som mener bedriften må utnytte mulighetene kanalen gir, og som dermed får dette som sitt ekstra ansvar i bedriften. Om denne personen sitter i salgsavdelingen, får kommunikasjonen fort et salgsfokus, og det samme om personen sitter i kommunikasjonsavdelingen; da ønskes gjerne kanalene fri for salg, og med fullt fokus på ren kommunikasjon. Vi mener at sosiale medier bør inneholde spredt innhold fra alle disse “siloene” en organisasjon ofte består av, for å gi et best mulig bilde av “hvem” denne virksomheten er. Hele personligheten til firmaet bør være representert, og helhetsinntrykket blir best mulig representativt for hvordan det faktisk er! Men, med flere kokker får man som kjent mer søl – og vi tror derfor at man må strukturere innholdsproduksjonen godt intert, for å sikre at man får med seg nok innhold fra hver av “siloene” / avdelingene. Klart man kan snakke om produkter, pris og salg i disse kanalene, men vår oppfatning er at man får mest gjennomslag for slik kommunikasjon, om man også byr på gode tips, erfaringsdeling, “behind the scene”, lar følgere være med på produktutvikling osv.

Vi lager ofte et innholdsproduksjonsskjema for virksomhetene vi jobber med, slik at man kan definere hvilke temaer man skal fokusere på i hvilke uker fremover, og innenfor hvilke kategorier man definerer innholdet sitt å være innenfor – slik at man sikrer en god variasjon. Vi bør ha en spredning av innhold innenfor kategorier som eksempelvis informasjon, inspirasjon, underholdning og tips/erfaringsdeling.

Workshop med Bymiljøetaten
Noen kunder har vi faste, ukentlige workshop med, for å jobbe kontinuerlig med strategi, kampanjer
og rådgi angående daglig drift. Som her, med Bymiljøetaten i Oslo Kommune.

 

4. Fordele ansvar og oppgaver

Vi tror det er fornuftig at man strukturerer innholdsproduksjonen rundt en person/en avdeling, som kan kommunisere ut innholdet i en tydelig stemme fra bedriftens side. Det er fornuftig å samle erfaringsbyggingen hos en eller flere personer, og ikke åpne opp for at hvem som helst skal bli administratorer på de ulike profilene til bedriften, men heller sørge for at en/flere ansvarlige får nok og godt innhold fra sine kolleger, og så kan strukturere dette ut på de ulike profilene på best mulig måte. Det er derfor i denne fasen viktig å avklare hvem som kan levere hva, og hvem som kan sørge for godt og nok innhold innenfor de ulike kategoriene de ulike kanalene. Det er viktig å utnytte ressursene man har, uten at det blir en for stor internkostnad for bedriften.

Er det mange involvert i innholdsproduksjonen for en virksomhet, anbefaler vi ofte å ha ukentlige/månedlige møter, à la redaksjonsmøter, hvor man snakker om hva som skjer med virksomheten fremover, hva som bør og ønskes kommunisert i de ulike kanalen osv, og så jobber frem en oversikt over hvilket innhold som skal hvor når. Etter først å ha arrangert en workshop som nevnt over, er slike redaksjonsmøter ofte effektive og ikke nødvendigvis så lange, for da har man først fått på plass strukturen og kan jobbe videre basert på den.

Hvor kan du hente inspirasjon og finne likesinnede?

Ofte ser vi at folk som jobber med sosiale medier i en virksomhet, ikke nødvendigvis har så mange å sparre med internt i organisasjonen, og da anbefaler vi vedkommede å knytte til seg et nettverk eksternt. Delta på seminarer, bli med i Facebookgrupper for fagområdet, lese gode blogger fra andre digital kommunikasjonsmennesker, osv. Det er nyttig både for fellesskapsfølelse og kunnskapsheving! Til høyre i margen her finner du lenker til andre kommunikasjonsblogger, og ellers er det bare å spørre oss om du ønsker andre tips!

Dette var litt om noe av det vi stort sett alltid er innom og tenker på når vi arrangerer workshops for våre kunder. Vi håper du fant noe nytte i dette – og har du spørsmål, tips eller innspill, ikke nøl med å legg igjen en kommentar!

Og du – vi elsker som sagt denne måten å jobbe på, så vil du ha oss med på deres workshop?
Er det interessant, så send oss gjerne en forespørsel her!

 

 

Praktiske arbeidsverktøy for firmaer i farta

Det tar litt tid å finne gode arbeidsmetoder og rutiner når man driver sitt eget firma. Vi tror på å dele erfaringer, slik at ikke alle trenger å finne opp hjulet. Vårt hjul ruller nå fint, med prøving, feiling og masse læring. Nå er vi to fast ansatte, og i tillegg bruker vi to faste frilansere. Litt av grunnen til at vi fire kan samarbeide fint, til tross for at vi ikke alltid sitter ved siden av hverandre rent fysisk, er nettopp den gode arbeidsflyten vi har etablert oss i mellom. Eller rettere sagt; hvordan Internett og dets geniale, enkle og ofte veldig billige programmer hjelper oss med arbeidsprosessen, oversikten og oppgavefordelingen. Og ja, nevnte vi at det nærmest er kostnadsfritt?

 

Vi har våre favoritter, og i dette blogginnlegget beskriver vi hvorfor vi bruker akkurat disse systemene. Det kan godt være andre varianter som er vel så gode, så tips oss gjerne om du gjør ting på en annen måte eller har andre programmer du tenker kan være nyttige for oss. Og kanskje plukker du opp et tips eller to av oss også?

1. Gmail

Gmail

Epost er et viktig arbeidsverktøy! Vi sverger til Gmail. Vi har hver vår gmailadresse, men vi har også en felles firmaadresse på Gmail. Kundene våre sender oppgaver og spørsmål hit, og vi åpner de e-postene vi har ansvar for. Merking av epostene er alfa og omega. E-postene merkes med aktivitet; grønn hake for “her har vi gjort vårt, og venter på svar fra vedkommende – kan arkivere så lenge”, rødt utropstegn for “dette må gjøres noe med/besvares”, blått utropstegn for “les denne informasjonen, dere!” etc. Vi arkiverer mailene i godt merkede mapper per kunde, og Gmail er jo fantastisk enkelt å søke i, så vi finner stort sett alltid tilbake til det vi trenger.

 

Inneholder e-posten vi åpnet en oppgave, legger vi informasjonen og linken inn som en oppgave – noe som bringer oss rett over til neste geniale arbeidsverktøy; Wunderlist.com Vi legger også bildefiler og andre dokumenter inn i Dropbox (som vi også kommer tilbake til).

 

2. Wunderlist

 

Skjermbilde 2013-10-29 kl. 22.23.28

 

Wunderlist gjør det lett for oss å jobbe med hvem som helst, uansett hvor vi befinner oss. For oss som har hjemmekontor, med frilansere som også har hjemmekontor, er dette en god løsning på oppgavekommunikasjon. Vi kan delegere oppgaver til hverandre og til frilanserne våre, og får raskt svar på om vedkommende har tid og anledning til å ta på seg oppdraget. Wunderlist lar oss jobbe med delte eller private oppgaver, prosjekter og notater. Vi har laget ett prosjekt per kunde vi jobber med.

 

Aktivitetsfeeden og kommentarfunksjonen hjelper oss å følge med på arbeidsprosessen. Vi får varslinger via appen på telefonen, og via selve programmet. Vi kan jobbe med Wunderlist både fra tablet, mobil og Mac. Vi kan legge inn dokumenter og filer, og snakke om oppgavene via kommentarer. Vi legger gjerne en link til Gmail, fra e-posten oppgaven kommer fra, slik at den som mottar oppgaven finner igjen kommunikasjonen, bilder og dokumenter. Da kan vi arkivere e-posten, og innboksen blir mer oversiktlig! Når oppgaven er gjort, eller skal sendes til neste person, gjør du det med et tastetrykk – så forsvinner oppgaven fra listen din. Det føles jo alltid godt.

 

Hett tips: Legg alltid inn deadlinedato, slik at oppgavene som skal gjøres, ikke forsvinner i mengden.

3. Timely

 

Skjermbilde 2013-10-29 kl. 22.58.55

 

Når vi går i gang med oppgaven, går vi aller først inn på Timely (Timelyapp.com) for å sette i gang timeren. Og ja, dette er også et genialt arbeidsverktøy som vi gjerne deler videre. Med frilansere i staben er det fint å se hva tiden går med til på oppdrag vi har sendt videre, hvordan vi ligger an i forhold til avtalt tidsbruk med kundene og for å kunne ha en oversikt selv, over hvor mye tid som går med til de ulike typene arbeidsgaver vi har. Timelister kan også sendes til kunder dersom de ønsker det. Vi skriver alltid hva tiden brukes til, i korte trekk.

 

Timely lar deg legge inn mange kunder, og du kan trekke ut én og én timeliste, eller alle under ett. Når du da skal fakturere kundene, kan du være sikker på at du fakturerer riktig beløp. Timely lar deg også få såpass god oversikt, at du kan varsle kunder dersom arbeidet overskrider avtalte timer, for en god samtale om hvordan det skal løses – med flere timer eller færre oppgaver.

 

Vi har tidligere også brukt Yast.com til dette formålet, og var fornøyde med det også!

 

4. Dropbox

Skjermbilde 2013-10-29 kl. 23.19.49

Dropbox er en “ekstern harddisk”, med lagring i skyen, og der tilgang kan deles med andre. Alle VUs kunder har tilgang til hver sin mappe, merkes “KUNDE X og VU”. Da kan kundene våre legge inn innhold vi trenger i godt merkede mapper. Slik unngås dobbelt lagring, og sparer oss alle for mange e-poster. Alle vi som jobber i VU har tilgang til de mappene vi trenger for å utføre arbeidet. Her ligger også aktivitetsplaner, innholdsplaner, designelementer og annen nyttig informasjon.

5. Evernote

Skjermbilde 2013-10-29 kl. 23.06.14

Åh, Evernote! Dette er virkelig et verktøy vi elsker! Her lager du enkeltnotater, notatbøker for en konkret kunde eller et prosjekt, og du kan også lage notatstabler. Eksempelvis har vi en notatstabel som heter “Kunder”, i den stabelen ligger en notatbok for hver av våre kunder, og i hver kundenotatbok ligger alle notatetene vi tar for hver kunde. Notatene kan da gjøres på hvilken som helst digitale enhet (mac, tablet eller telefon), og du har alltid tilgang til dokumentene dine, både offline og online. Disse notatene er alltid søkbare, slik at du kan søke på konkrete nøkkelord og finne lett tilbake til rett notat. Man kan også legge ulike oppgaver til sine notater, samt sette påminnelse til seg selv, om det er enkelte ting man trenger å følge opp.

 

Er du glad i å skrive notater for hånd, bør du også kjøpe Moleskine sin notatbok for Evernote. Da kan du gjøre notater skriftlig på vanlig vis, og så ta et bilde av notatene dine. Notatene kan du først merke med medfølgende klistremerke for å få notatene tagget til riktig kategori, og deretter lastes disse direkte inn i riktig notatbok i Evernote. Notatene tolker på magisk vis håndskriften din, og gjør all tekst i bilder, søkbar – også dine håndskrevne notater. Også i Evernote kan du dele tilgangen til dokumentene, både med og uten redigeringsrettigheter.

 

Hett tips: Ta bilder av kvitteringer, flybilletter og lignende, og del mappen med regnskapsføreren!

 

6. Picmonkey

Skjermbilde 2013-10-29 kl. 23.07.26

Skjermbilde 2013-11-03 kl. 17.35.24

 

Picmonkey lar deg gratis og svært enkelt gjøre to ting i all hovedsak; 1) redigere bilder og 2) lage flotte kollasjer – gjerne med morsomme effekter. (Så morsomme at du får veldig lyst til å betale en liten sum for å tilgang til absolutt alle features, “Royal” – men det er intet must.) Picmonkey er dyktige på å lage nye design og features til alle sesonger, så her får du det du trenger, når du trenger det.

 

Når vi først er inne på visuelle oppgaver – bruk smarttelefonen din! Vi bruker ofte våre iPhoner når vi tar bilder, og bruker mange av de flotte appene som finnes. Det gir et umiddelbart og genuint preg på bildene, og så gode kameraer folk nå har på sine telefoner, så duger de ofte mer enn bra nok til veldig mye. Noen av våre favorittsapper for bilderedigering er Snapseed, PS-appen (Photoshop) og Camera+, disse er gode som gull til redigeringsjobben.

 

7. Sendregning

Skjermbilde 2013-10-29 kl. 23.08.55

Skjermbilde 2013-11-03 kl. 17.36.38

 

Vi sverger til Sendregning.no når vi fakturerer. Systemet er utrolig lettfattelig og oversiktliglig – og korrekt i forhold til regnskapsføring og det vår regnskapsfører trenger. Regnskapsfører kan også få tilgang til rapporter, om du ønsker det. Du får varsler når du bør purre på forfalte fakturaer, og du går inn for å registrere når fakturaen er betalt.

 

Sendregning gir deg god oversikt over årsomsetning og ubetalte fakturaer, samt hva du har i vente inn på konto. Det koster heller ikke mye å sende regninger, og vi gjør det helst via e-post for å spare utgifter og miljøet, og har dermed forsvinnende liten kostnad på denne delen av virksomheten.

 

Har du lyst til å fortelle oss hvordan din arbeidsmetode er, eller spørre oss mer detaljert om våre metoder? Gjør det gjerne i kommentarfeltet.

 

Har DU noen tips du har lyst til å dele med oss?